نویسنده : ebonak

لیست خطا های اینورتر ال اس IG5A

لیست خطا های اینورتر ال اس IG5A

خطای OCT

خطای over current یا اتصال کوتاه در خروجی درایو

موتور را از زیر ترمینالهای  U و V و W باز کنید و به درایو، فرمان حرکت دهید. اگر باز هم خطای  oct تکرار شد، درایو مشکل داخلی دارد و لازم است تعمیر گردد اما اگر بدون موتور این خطا ظاهر نشد موتور و کابل موتور را چک کنید احتمالا در موتور یا کابل اتصال کوتاه وجود دارد.

خطای GFT

خطای Ground fault یا خطای ارت

موتور را از زیر ترمینالهای  U و V و W باز کنید و در غیاب موتور، به درایو فرمان حرکت دهید اگر باز هم این خطا ظاهر شد درایو مشکل داخلی دارد.

اما اگر این خطا نیامد کابل و موتور را چک کنید که اتصال بدنه و یا پارگی عایق کابل و سایر موارد نداشته باشد.

خطای IOL

خطای اضافه بار اینورتر

جریان خروجی هر سه فاز موتور را با آمپرمتر انبری اندازه بگیرید.

جریان ها باید کمتر از جریان مجاز روی پلاک موتور باشد اگر جریانها نرمال بود اینورتر نیاز به تعمیر دارد .

خطای OLT

خطای اضافه بار موتور – Over Load

جریان خروجی هر سه فاز موتور را اندازه بگیرید. هر سه جریان باید مساوی همدیگر و کمتر از مقدار درج شده روی پلاک موتور باشد اگر جریان موتور بیش از حد است باید بار مکانیکی روی موتور را کاهش دهید اما اگر جریانها در حد نرمال است یکبار درایو را تنظیم کارخانه و مجددا تنظیم کنید .

خطای OHT

خطای اضافه حرارت داخلی درایو

فن خنک کننده درایو را چک کنید که کار می کند یا نه؟

اگر این خطا بلافاصله  پس از اینکه  برق  ورودی درایو وصل می شود ظاهر گردد درایو نیاز به تعمیر دارد اما اگر درایو فرمان می گیرد و بعد از چند دقیقه کار کردن این خطا رخ می دهد مسیر هوا و دمای هوای داخل تابلو و فن خنک کننده درایو و دمای بدنه اینورتر را چک کنید .

خطای POT

یکی یا چند تا از فازهای خروجی درایو قطع شده است یا هیچ موتوری به خروجی درایو وصل نیست. اگر همه موارد را چک کردید و موتور و کابل و… وصل بودند درایو نیاز به تعمیر دارد.

خطای OUT

خطای اضافه ولتاژ داخلی درایو Over voltage

اگر این خطا , بلافاصله پس از اینکه برق ورودی درایو  وصل می شود ظاهر گردد  برق ورودی درایو را چک کنید که بیش از حد نباشد اگر برق ورودی در حد نرمال بود درایو نیاز به تعمیر دارد.

انواع تابلو برق صنعتی و معرفی ابعاد استاندارد تابلو

اگر این خطا در زمان کار و به خصوص در زمان کاهش سرعت درایو رخ می دهد پارامتر  dEC  را افزایش دهید و یا یک مقاومت ترمز به درایو وصل کنید اگر قبلا مقاومت ترمز , نصب شده , چک کنید که مقاومت ترمز , نسوخته باشد .

خطای LUT

خطای کاهش ولتاژ داخلی درایو

برق ورودی درایو را چک کنید .اگر برق ورودی در حد نرمال است و این خطا رخ می دهد , درایو را برای تعمیر بفرستید.

خطای ETH

خطای اضافه بار حرارتی موتور

جریان عبوری از سیم پیچ موتور را چک کنید احتمالا بار بیش از حد از موتور , کشیده می شود.

خطای COL

یکی از فازهای ورودی به درایو , قطع شده است .

خطای EEP

خطای حافظه داخلی درایو (EEPROM)

یکبار, درایو را تنظیم کارخانه کنید تا مشکل رفع شود.

خطای HYT

خطای سخت افزاری درایو

یکی از اجزای داخلی درایو , مشکل دارد.

خطای ERR

ارتباط بین کارت  I/O و کارت  cpu قطع شده است، بررسی کنید قسمت فرمان دهی PLC ها مشکلی نداشته باشند.

خطای FAN

فن خنک کننده روی  درایو مشکل دارد.

فن موجود را با یک فن با همان مشخصات جایگزین کنید تا مشکل رفع گردد.

خطای ETA و ETB

External fault خطای خارجی

خطای NTC

مقاومت داخلی  NTC که حرارت داخلی درایو را اندازه می گیرد قطع شده است .


نظرات کاربران

ارسال نظر

منو