استعلام و تامین انواع اتصالات صنعتی از فروشندگان و تامین کنندگان با برند معتبر در وب سایت eBonak
ادامه مطلب

زانویی 90 درجه (F-F)

زانویی 90 درجه (F-F) معرفی شده محصول کشور اسپانیا و ساخت شرکت Genebre می‌باشد. جنس بدنه محصول از AISI 316 (Casting) می باشد. این محصول به صورت اتصال رزوه ای (NPT Thread,BSP Thread) بوده می تواند رنج دمای 20ºC / 220 ºC- را در ...

کد کالا : 89
تعداد زیر محصول : 0
زانویی 90 درجه (M-F)

زانویی 90 درجه (M-F) معرفی شده محصول کشور اسپانیا و ساخت شرکت Genebre می‌باشد. جنس بدنه محصول از AISI 316 (Casting) می باشد. این محصول به صورت اتصال رزوه ای (NPT Thread,BSP Thread) بوده می تواند رنج دمای 20ºC / 220 ºC- را در ...

کد کالا : 90
تعداد زیر محصول : 0
زانویی 45 درجه (F-F)

زانویی 45 درجه (F-F) معرفی شده محصول کشور اسپانیا و ساخت شرکت Genebre می‌باشد. جنس بدنه محصول از AISI 316 (Casting) می باشد. این محصول به صورت اتصال رزوه ای (NPT Thread,BSP Thread) بوده می تواند رنج دمای 20ºC / 220 ºC- را در ...

کد کالا : 91
تعداد زیر محصول : 0
سه راهی Equal F

سه راهی Equal F معرفی شده محصول کشور اسپانیا و ساخت شرکت Genebre می‌باشد. جنس بدنه محصول ازAISI 316 (Casting) می باشد. این محصول به صورت اتصال رزوه ای (NPT Thread,BSP Thread) بوده می تواند رنج دمای 20ºC / 220 ºC- را در فشار ح ...

کد کالا : 92
تعداد زیر محصول : 0
نیپل (M)

نیپل M معرفی شده محصول کشور اسپانیا و ساخت شرکت Genebre می‌باشد. جنس بدنه محصول ازAISI 316 L (Welding Pipe) می باشد. این محصول دارای اتصال جوش و رزوه بوده می تواند رنج دمای 20ºC / 220 ºC- را در فشار حداکثری 20 بار تحمل کند. ...

کد کالا : 104
تعداد زیر محصول : 0
نیپل (M-M)

نیپل M-M معرفی شده محصول کشور اسپانیا و ساخت شرکت Genebre می‌باشد. جنس بدنه محصول از AISI 316 L (Welding Pipe) می باشد. این محصول دارای اتصال جوش و رزوه بوده می تواند رنج دمای 20ºC / 220 ºC- را در فشار حداکثری 20 بار تحمل کند ...

کد کالا : 105
تعداد زیر محصول : 0
چهارراهی استنلس استیل

چهارراهی استنلس استیل معرفی شده محصول کشور اسپانیا و ساخت شرکت Genebre می‌باشد. جنس بدنه محصول از AISI 316 (Casting) می باشد. این محصول دارای اتصال NPT Thread و BSP thread بوده و می تواند رنج دمای 20ºC / 220 ºC- را در فشار حد ...

کد کالا : 106
تعداد زیر محصول : 0
بوشن ردیوسر استنلس استیل

سوکت ردیوسر استنلس استیل معرفی شده محصول کشور اسپانیا و ساخت شرکت Genebre می‌باشد. جنس بدنه محصول از AISI 316 (Casting) می باشد. این محصول دارای اتصال NPT Thread و BSP thread بوده و می تواند رنج دمای 20ºC / 220 ºC- را در فشار ...

کد کالا : 107
تعداد زیر محصول : 0
بوشن ردیوسر استنلس استیل ریخته‌گری دقیق

سوکت ردیوسر استنلس استیل معرفی شده محصول کشور اسپانیا و ساخت شرکت Genebre می‌باشد. جنس بدنه محصول از AISI 316 (Investment Casting)  می باشد. این محصول دارای اتصال NPT Thread و BSP thread بوده و می تواند رنج دمای 20ºC / 220 &o ...

کد کالا : 109
تعداد زیر محصول : 0
ردیوسر سوزنی

ردیوسر سوزنی معرفی شده محصول کشور اسپانیا و ساخت شرکت Genebre می‌باشد. جنس بدنه محصول از AISI 316 (Investment Casting) می باشد. این محصول دارای اتصال رزوه ای(Thread) بوده و می تواند رنج دمای 20ºC / 220 ºC- را در فشار حداکثری ...

کد کالا : 110
تعداد زیر محصول : 0
بوشن F-F

بوشن F-F استنلس استیل معرفی شده محصول کشور اسپانیا و ساخت شرکت Genebre می‌باشد. جنس بدنه محصول از AISI 316 (Casting) می باشد. این محصول دارای اتصال NPT Thread و BSP thread بوده و می تواند رنج دمای 20ºC / 220 ºC- را در فشار حد ...

کد کالا : 111
تعداد زیر محصول : 0
مغزی M-M

مغزی M-M استنلس استیل معرفی شده محصول کشور اسپانیا و ساخت شرکت Genebre می‌باشد. جنس بدنه محصول ازAISI 316 (Investment Casting) می باشد. این محصول دارای اتصال NPT Thread و BSP thread بوده و می تواند رنج دمای 20ºC / 220 ºC- را ...

کد کالا : 112
تعداد زیر محصول : 0
مهره ماسوره 3 تکه F-F

مهره ماسوره 3 تکه F-F معرفی شده محصول کشور اسپانیا و ساخت شرکت Genebre می‌باشد. جنس بدنه محصول ازAISI 316 (Investment Casting) می باشد. این محصول دارای اتصال NPT Thread و BSP thread بوده و می تواند رنج دمای 20ºC / 220 ºC- را ...

کد کالا : 115
تعداد زیر محصول : 0
فلنج استنلس استیل فشرده

فلنج استنلس استیل فشرده(فورج) شرکت Mondeo محصول کشور ایتالیا، دارای اتصال رزوه ای و فلنج بوده و دارای بدنه از جنس stainless steel Aisi 304 می‌باشد. این محصول تا 16 بار فشار را تحمل می کند. Material: st ...

کد کالا : 141
تعداد زیر محصول : 0
مهره ماسوره تیوب F-F

مهره ماسوره تیوب F-F معرفی شده محصول کشور اسپانیا و ساخت شرکت Genebre می‌باشد. جنس بدنه محصول ازStainless Steel ASTM A479 (AISI 316) می باشد. این محصول دارای اتصال رزوه ای بوده و می تواند رنج دمای 54ºC / 426 ºC- را در فشار حداکثری 413 بار تحم ...

کد کالا : 157
تعداد زیر محصول : 0
مهره ماسوره زانویی 90 درجه

مهره ماسوره زانویی 90 درجه معرفی شده محصول کشور اسپانیا و ساخت شرکت Genebre می‌باشد. جنس بدنه محصول از Stainless Steel ASTM A182 (AISI 316) می باشد. این محصول دارای اتصال رزوه ای بوده و می تواند رنج دمای 54ºC / 426 ºC- را در فشار حداکثری 413 ...

کد کالا : 158
تعداد زیر محصول : 0
تیوب سه راهی فشار 413 بار

تیوب سه راهی فشار 413 بار معرفی شده محصول کشور اسپانیا و ساخت شرکت Genebre می‌باشد. جنس بدنه محصول از Stainless Steel ASTM A182 (AISI 316) می باشد. این محصول دارای اتصال رزوه ای بوده و می تواند رنج دمای 54ºC / 426 ºC- را در ف ...

کد کالا : 177
تعداد زیر محصول : 0
مهره ماسوره یکسر مهره F

اتصال یکسر مهره معرفی شده محصول کشور اسپانیا و ساخت شرکت Genebre می‌باشد. جنس بدنه مهره ماسوره از Stainless Steel ASTM A479 (AISI 316) می باشد. این محصول دارای اتصال رزوه ای بوده و می تواند رنج دمای 54ºC / 426 ºC- را در فشار ...

کد کالا : 178
تعداد زیر محصول : 0
مهره ماسوره تیوب رزوه ‌M

مهره ماسوره رزوه‌ M معرفی شده محصول کشور اسپانیا و ساخت شرکت Genebre می‌باشد. جنس بدنه محصول از Stainless Steel ASTM A479 (AISI 316) می‌باشد. این محصول دارای اتصال تیوب-رزوه‌ای بوده و می‌تواند رنج د ...

کد کالا : 192
تعداد زیر محصول : 0
مهره ماسوره زانویی 90 درجه تیوب رزوه M
کد کالا : 194
تعداد زیر محصول : 0

استعلام و تامین انواع اتصالات صنعتی از فروشندگان و تامین کنندگان با برند معتبر در وب سایت eBonak

منو