شیر توپی - Ball Valve شیر توپی، بال ولو یا به عبارت دیگر شیر گازی نوعی از شیرآلات می باشد که با گردش 90 درجه ای می تواند سیال را به صورت مستقیم هدایت کند. شیر توپی دارای یک راه بند است که حرکت دورانی دارد و همچنین شامل یک توپ کامل یا نیمه کامل نیز می باشد. زمانیکه توپ دوران می کند، مسیر سیال را باز یا بسته می کند. شیر توپی برای کنترل ج
ادامه مطلب

شیر توپی PN 16 بالانس استاتیک فلنج - چدن نشکن

شیر توپی (Ball Valve) بالانس استاتیک معرفی شده محصول کشور اسپانیا و ساخت شرکت Genebre می‌باشد. جنس بدنه محصول از Ductile Iron GGG-40 (چدن نشکن) می باشد. این محصول به صورت اتصال ...

کد کالا : 80
تعداد زیر محصول : 0
شیر توپی کلاس 150 دو تکه Full Bore فلنجی از جنس Carbon Steel

شیر توپی (Ball Valve) دو تکه Full Bore معرفی شده محصول کشور اسپانیا و ساخت شرکت Genebre می‌باشد. جنس بدنه محصول از Carbon Steel WCB می باشد. این محصول به صورت اتصال فلنج و بر اساس استاندارد ASME B 16.5. ANSI Class 150 ...

کد کالا : 87
تعداد زیر محصول : 0
شیر توپی PN 34 یک تکه NPT Thread

شیر توپی (Ball Valve) یک تکه معرفی شده ساخت شرکت Parker بوده و جنس بدنه محصول از برنج (Brass) می باشد. این محصول به صورت اتصال رزوه‌ ای (NPT Thread) ساخته شده است و با عملکرد دستی می‌باشد. این شیر می تواند رنج دمای 37ºC / 148 ...

کد کالا : 88
تعداد زیر محصول : 0
شیر توپی PN 16 دو تکه Full Bore فلنج از جنس Stainless Steel

شیر توپی (Ball Valve) دو تکه Full Bore معرفی شده محصول کشور اسپانیا و ساخت شرکت Genebre می‌باشد. جنس بدنه محصول از Stainless Steel 1.4408 (CF8M) می باشد. این محصول به صورت اتصال فلنج و بر اساس استاندارد EN 1092-1 ساخته ...

کد کالا : 100
تعداد زیر محصول : 0
شیر توپی کلاس 150 دو تکه Full Bore فلنج از جنس Stainless Steel

شیر توپی (Ball Valve) دو تکه Full Bore معرفی شده محصول کشور اسپانیا و ساخت شرکت Genebre می‌باشد. جنس بدنه محصول از Stainless Steel CF8M می باشد. این محصول به صورت اتصال فلنج و بر اساس استاندارد ASME B 16.5. ANSI Class ...

کد کالا : 101
تعداد زیر محصول : 13
شیر توپی PN 40 دو تکه Full Bore فلنج از جنس Stainless Steel همراه با Direct Mounting for Actuators

شیر توپی (Ball Valve) دو تکه Full Bore معرفی شده محصول کشور اسپانیا و ساخت شرکت Genebre می‌باشد. جنس بدنه محصول از Stainless Steel 1.4408 (CF8M) می باشد. این محصول به صورت اتصال فلنج و بر اساس استاندارد EN 1092 PN40 سا ...

کد کالا : 117
تعداد زیر محصول : 0
شیر توپی PN 63 سه تکه رزوه ای V

شیر توپی (Ball Valve) سه تکه V Port معرفی شده محصول کشور اسپانیا و ساخت شرکت Genebre می‌باشد. جنس بدنه محصول از استنلس استیل CF8M (316) و به صورت ریخته‌گری می باشد. این محصول به صورت اتصال رزوه ای و بر اساس ا ...

کد کالا : 144
تعداد زیر محصول : 0
شیر توپی PN 63 دو تکه رزوه ای(M-F) Full Bore از جنس Stainless Steel

شیر توپی (Ball Valve) دو تکه Full Port معرفی شده محصول کشور اسپانیا و ساخت شرکت Genebre می‌باشد. جنس بدنه محصول از استنلس استیل CF8M (316) و به صورت ریخته‌گری می باشد. این محصول به صورت اتصال رزوه ای M-F و بر ...

کد کالا : 145
تعداد زیر محصول : 0
شیر توپی PN 63 یک تکه رزوه ای Reduced Bore از جنس Stainless Steel

شیر توپی (Ball Valve) یک تکه Reduced Bore معرفی شده محصول کشور اسپانیا و ساخت شرکت Genebre می‌باشد. جنس بدنه محصول از استنلس استیل 1.4408 (CF8M) و به صورت External Polished می باشد. این محصول به صورت ...

کد کالا : 146
تعداد زیر محصول : 0
شیر توپی PN 63 یک تکه رزوه ای(NPT) Reduced Bore از جنس Stainless Steel

شیر توپی (Ball Valve) یک تکه Reduced Bore معرفی شده محصول کشور اسپانیا و ساخت شرکت Genebre می‌باشد. جنس بدنه محصول از استنلس استیل 1.4408 (CF8M) می باشد. این محصول به صورت اتصال رزوه ای ...

کد کالا : 150
تعداد زیر محصول : 0
شیر توپی PN 63 یک تکه رزوه ای Reduced Bore از جنس Stainless Steel

شیر توپی (Ball Valve) یک تکه Reduced Bore معرفی شده محصول کشور اسپانیا و ساخت شرکت Genebre می‌باشد. جنس بدنه محصول از استنلس استیل 1.4408 (CF8M) می باشد. این محصول به صورت اتصال رزوه ا ...

کد کالا : 152
تعداد زیر محصول : 0
شیر توپی PN 63 یک تکه رزوه ای(M-F) Reduced Bore از جنس Stainless Steel

شیر توپی (Ball Valve) یک تکه Reduced Bore معرفی شده محصول کشور اسپانیا و ساخت شرکت Genebre می‌باشد. جنس بدنه محصول از استنلس استیل 1.4408 (CF8M) و به صورت ریخته‌گری می باشد. این محصول به صورت اتصال رزوه ای M-F و ب ...

کد کالا : 156
تعداد زیر محصول : 0
شیر توپی فشار بالا کلاس 1500(PN 255) رزوه ای(NPT)(F-F) Full Bore از جنس Carbon Steel

شیر توپی (Ball Valve) Full Bore معرفی شده محصول کشور اسپانیا و ساخت شرکت Genebre به منظور کاربردهای صنعتی (Industrial Line) می‌باشد. جنس بدنه محصول از کربن استیل ASTM A105 و به صورت ریخته‌گری می باشد. این محصول به صورت اتص ...

کد کالا : 169
تعداد زیر محصول : 0
شیر توپی PN 140 دو تکه رزوه ای(F-F) Standard Bore از جنس Stainless Steel

شیر توپی (Ball Valve) دو تکه Standard Bore معرفی شده محصول کشور اسپانیا و ساخت شرکت Genebre به منظور کاربردهای صنعتی (Industrial Line) می‌باشد. جنس بدنه محصول از استینلس استیل 1.4408 (CF8M) و به صورت ریخته‌گری می ...

کد کالا : 171
تعداد زیر محصول : 0
شیر توپی PN 63 دو تکه رزوه ای(F-F) Full Bore از جنس Stainless Steel

شیر توپی (Ball Valve) دو تکه Full Bore معرفی شده محصول کشور اسپانیا و ساخت شرکت Genebre به منظور کاربردهای صنعتی (Industrial Line) می‌باشد. جنس بدنه محصول از استینلس استیل 1.4408 (CF8M - (316)) و به صورت ریخته‌گری می باشد. این محص ...

کد کالا : 172
تعداد زیر محصول : 0
شیر توپی PN 63 دو تکه رزوه ای(M-F) Full Bore از جنس Stainless Steel

شیر توپی (Ball Valve) دو تکه Full Bore معرفی شده محصول کشور اسپانیا و ساخت شرکت Genebre به منظور کاربردهای صنعتی (Industrial Line) می‌باشد. جنس بدنه محصول از استینلس استیل 1.4408 (CF8M - (316)) و به صورت ریخته‌گری می باشد. این محص ...

کد کالا : 173
تعداد زیر محصول : 0
شیر توپی PN 40 دو تکه رزوه ای(F-F) Full Bore از جنس Stainless Steel

شیر توپی (Ball Valve) دو تکه Full Bore معرفی شده محصول کشور اسپانیا و ساخت شرکت Genebre به منظور کاربردهای صنعتی (Industrial Line) می‌باشد. جنس بدنه محصول از استینلس استیل 1.4308 (CF8 - (304)) و به صورت ریخته‌گری می باشد. این محصو ...

کد کالا : 174
تعداد زیر محصول : 0
شیر توپی PN 63 دو تکه رزوه ای(M-F) Full Bore از جنس Stainless Steel

شیر توپی (Ball Valve) دو تکه Full Bore معرفی شده محصول کشور اسپانیا و ساخت شرکت Genebre به منظور کاربردهای صنعتی (Industrial Line) می‌باشد. جنس بدنه محصول از استینلس استیل 1.4408 (CF8M - (316)) و به صورت ریخته‌گری می باشد. این محصول به صورت اتصال ...

کد کالا : 175
تعداد زیر محصول : 0
شیر توپی PN 63 دو تکه رزوه ای(F-F) Full Bore از جنس Stainless Steel

شیر توپی (Ball Valve) دو تکه Full Bore معرفی شده محصول کشور اسپانیا و ساخت شرکت Genebre به منظور کاربردهای صنعتی (Industrial Line) می‌باشد. جنس بدنه محصول از استینلس استیل 1.4408 (CF8M - (316)) و به صورت ریخته‌گری می باشد. این محص ...

کد کالا : 176
تعداد زیر محصول : 0
شیر توپی PN 63 دو تکه رزوه ای(NPT)(F-F) Full Bore از جنس Stainless Steel

شیر توپی (Ball Valve) دو تکه Full Bore معرفی شده محصول کشور اسپانیا و ساخت شرکت Genebre به منظور کاربردهای صنعتی (Industrial Line) می‌باشد. جنس بدنه محصول از استینلس استیل 1.4408 (CF8M - (316)) و به صورت ریخته‌گری می باشد. این محص ...

کد کالا : 179
تعداد زیر محصول : 0
شیر توپی PN 63 دو تکه رزوه ای(F-F) Full Bore از جنس Stainless Steel

شیر توپی (Ball Valve) دو تکه Full Bore معرفی شده محصول کشور اسپانیا و ساخت شرکت Genebre به منظور کاربردهای صنعتی (Industrial Line) می‌باشد. جنس بدنه محصول از استینلس استیل 1.4408 (CF8M) و به صورت ریخته‌گری می باشد. این محصول به صو ...

کد کالا : 185
تعداد زیر محصول : 0
شیر توپی PN 63 سه تکه رزوه ای(F-F) Full Bore از جنس Stainless Steel

شیر توپی (Ball Valve) سه تکه Full Bore معرفی شده محصول کشور اسپانیا و ساخت شرکت Genebre به منظور کاربردهای صنعتی (Industrial Line) می‌باشد. جنس بدنه محصول از استینلس استیل 1.4408 (CF8M (316)) و به صورت ریخته‌گری می باشد. این محصول ...

کد کالا : 186
تعداد زیر محصول : 0
شیر توپی PN 63 سه تکه رزوه ای(NPT)(F-F) Full Bore از جنس Stainless Steel

شیر توپی (Ball Valve) سه تکه Full Bore معرفی شده محصول کشور اسپانیا و ساخت شرکت Genebre به منظور کاربردهای صنعتی (Industrial Line) می‌باشد. جنس بدنه محصول از استینلس استیل 1.4408 (CF8M (316)) و به صورت ریخته‌گری می باشد. این محصول ...

کد کالا : 189
تعداد زیر محصول : 0
شیر توپی 1000 WOG سه تکه رزوه ای(F-F) Full Bore از جنس Carbon Steel

شیر توپی (Ball Valve) سه تکه Full Bore معرفی شده محصول کشور اسپانیا و ساخت شرکت Genebre به منظور کاربردهای صنعتی (Industrial Line) می‌باشد. جنس بدنه محصول از کربن استیل WCB و به صورت ریخته‌گری می باشد؛ و جنس توپی(Ball) و Stem از&n ...

کد کالا : 190
تعداد زیر محصول : 0
شیر توپی 1000 WOG سه تکه رزوه ای(NPT)(F-F) Full Bore از جنس Carbon Steel

شیر توپی (Ball Valve) سه تکه Full Bore معرفی شده محصول کشور اسپانیا و ساخت شرکت Genebre به منظور کاربردهای صنعتی (Industrial Line) می‌باشد. جنس بدنه محصول از کربن استیل WCB و به صورت ریخته‌گری می باشد؛ و جنس توپی(Ball) و Stem از&n ...

کد کالا : 191
تعداد زیر محصول : 0

شیر توپی - Ball Valve

شیر توپی، بال ولو یا به عبارت دیگر شیر گازی نوعی از شیرآلات می باشد که با گردش 90 درجه ای می تواند سیال را به صورت مستقیم هدایت کند. شیر توپی دارای یک راه بند است که حرکت دورانی دارد و همچنین شامل یک توپ کامل یا نیمه کامل نیز می باشد.

زمانیکه توپ دوران می کند، مسیر سیال را باز یا بسته می کند. شیر توپی برای کنترل جریان استفاده نمی شود. شیر توپی به دلیل اطمینان بالایی که دارد و همچنین آب بندی خوبی آن به عنوان گزینه مناسبی جهت استفاده در سیال گاز می باشد. بدنه شیر توپی معمولا از جنس فولاد می باشد و جهت افزایش دوام آن در مقابل خوردگی با آلیاژ نیکل پوشش می شود. شیر توپی دارای اتصالات گوناگونی است که از اصلی ترین آن شیر توپی فلنجی، شیر توپی ساکت ولد و شیر توپی لب جوشی می توان نام برد. همچنین شیر توپی در کلاس های شیر توپی کلاس 2500، شیر توپی کلاس 1500، شیر توپی کلاس 900، شیر توپی کلاس 600، شیر توپی کلاس 300 و شیر توپی کلاس 150 در بازار عرضه می گردد.

مزیت های شیر توپی یا بال ولو

 • هزینه تعمیر و نگهداری شیر توپی پایین است.
 • شیر توپی عملکرد سریع جهت باز و بسته شدن دارد.
 • شیر توپی حجم کمی دارد.
 • شیر توپی نیازی به روانکار ندارد.
 • شیر توپی آب بندی مناسبی دارد.

معایب شیر توپی یا بال ولو

 • کنترل جریان در شیرتوپی محدودیت دارد.
 • به دلیل ضربات ناشی از جریان سیال دارای سرعت بالا، فرسایش آن بالا می باشد.

اجزای ساختار شیر توپی یا بال ولو

شیر توپی از اجزای ذیل تشکیل شده است:

 

Component NameNo.Component NameNo.
Body1Spring Washer11
Adaptor2Gland Nut12
Ball3Lever Stopper13
Stem4Lever14
Seat Ring5Indicator or Washer” Ring15
Anti-Static Device6End Piece “O” Ring16
Stem Bottom Bush7Gasket17
Stem “O” Ring8Stopper Pin18
Gland Packing9Lever Grip19
Gland Bush10Body Stud20
  Body Bolt21

  

انواع شیر توپی یا بال ولو

شیر توپی یا شیر گازی از منظر نوع بدنه به شکل زیر دسته بندی می شود:

 1. شیر توپی تمام جوش (Welded Body)
 2. شیر توپی ورود از بالا (Top Entry)
 3. شیر توپی ورود از پهلو (End Entry)
 4. شیر توپی با بدنه چند تکه (Split Body)

شیر توپی جوشی مناسب سیالات سمی است و طراحی ساختار آن باعث عدم نشتی در طول شیر می باشد. این مدل شیر توپی در موردی همچون خطوط دریایی و خطوطی که در داخل خاک عبور می کنند استفاده می شود .

از پرکاربردترین تیپ از انواع شیر توپی می توان شیر توپی دو راهه را نام برد. در این شیر توپی ها ورودی و خروجی در مسیر طولی و مستقیم می باشد که باعث می شود جریان سیال بدون آشفتگی از ورودی به خروجی حرکت کند. در شیر توپی های سه راهه و چهار راهه، ورود و عبور جریان به صورت ترکیبی در امتداد 90 درجه میسر می باشد. شیر توپی از لحاظ ساختار مهار توپی (گوی) در بدنه به موارد ذیل تقسیم بندی می شود:

خرید شیر توپی (بال ولو) فلوتینگ (Floating Ball Valve)

در شیر توپی فلوتینگ، توپی یا بال صرفا از سمت بالا مهار شده است و توپی می‌تواند توسط فشار جریان سیال کمی در مسیر جریان بازی کند. این نوع شیر توپی برای فشارهای کاری پایین‌تر طراحی می‌شود.

خرید شیر توپی (بال ولو) ترینیون (Trunnion Mounted Ball Valve)

در شیر توپی ترینیون، توپی از بالا و پایین مهار شده و فقط قادر به دوران است. در این مدل شیرها دو عدد حلقه با شیارهایی که درون آنها تفلون جهت آب‌بندی قرار دارد در نظر گرفته شده است که به آن سیت-رینگ می‌گویند. سیت – رینگ  در دو طرف توپی جای دارند و به وسیله فنرهایی که در پشت آن ها هستند به توپی فشرده می‌شوند. این مدل شیرهای توپی مناسب جهت فشارهای کاری بالاتر بوده و معمولاً قابلیت double block and bleed دارند. به عبارت دیگر این مدل شیر توپی از دوطرف آن به صورت مستقل آب بند بوده و اگر هر سمتی از خط دارای فشار کاری باشد جریان معکوس نمی‌تواند شکل بگیرد. حفره باریکی در وسط شیر تعبیه شده به نام «پورت درین یا تخلیه» که می‌توان از آن جهت تخلیه یا در اصطلاح bleed استفاده کرد.

دسته بندی شیر توپی (بال ولو) از نظر شکل توپ و مجرا (bore)

شیر توپی (بال ولو) فول بور (Full Port/Full Bore Type)

شیر توپی Full Bore، قطر داخلی بور به صورت تقریبی برابر با قطر خط می باشد. در این نوع از شیرها، مجرا و توپی در حالت باز، کاملا به اندازه قطر داخلی لوله متصل به دو سر شیر می باشد. این نوع از مقطع باعث کاهش ساییدگی و اصطکاک و افت فشار در طول مسیر می گردد. میزان افت فشار در حالت  Full بسیار کم می باشد در این نوع شیر توپی هیچگونه محدودیت در عبور جریان سیال وجود ندارد.

شیر توپی (بال ولو) ردیوسد بور (Reduced Bore)

شیر توپی Reduced Bore ،  قطر بور یا مجرای داخلی به اندازه یک یا دو سایز کوچک تر از خط اصلی است. این نوع شیر توپی باعث ایجاد محدودیت در عبور جریان از مقطع مجرای کروی می گردد. عمدتا در این نوع شیر تلفات انرژی بالاست.

شیر توپی (بال ولو) V پورت (V-Port Ball)

این نوع شیر توپی یک مجرای V شکل تحت زوایای مختلف دارد. این نوع از شیر توپی به عنوان شیرهای کنترلی در خطوطی که سرعت جریان باید کنترل گردد مورد استفاده می باشند. در شیر توپی معمولی عامل مسدود کننده یک گوی کامل می باشد اما در شیر های V Ball این عامل یک نیم گوی با لبهV شکل می باشد. شیرهای توپی معمولی برای عمل قطع و وصل جریان به کار می روند در صورتی که شیر های V Ball برای تنظیم دبی جریان استفاده می شوند.

 

انواع شیر توپی از منظر جنس بدنه (بال ولو)

جنس بدنه یال ولو شامل مواد زیر می باشد، اما فقط به یکی از جنس ها محدود نمی شود:

 • شیر توپی استنلیس استیل

شیر توپی استیل یا شیر توپی فولاد ضد زنگ از انواع شیرآلاتی است که به دلیل مقاومت آن در برابر خوردگی و زنگ زدگی در صنایع مورد استفاده قرار می گیرد. شیر استینلس استیل در صنایعی که سیال آن بخار، مواد شیمیایی و یا انواع سیال خورنده باشد کاربرد فراوان دارد. قیمت شیر توپی استنلس استیل به نسبت بالاتر از شیرآلات دیگر می باشد.

 • شیر توپی فولادی

این شیر که به شیر کربن استیل نیز شناخته می شود، کاربرد بسیار زیادی در صنایع دارد. شیر کربن استیل می تواند در خطوط آب، سوخت گاز و ... مورد استفاده قرار می گیرد. قیمت شیر توپی فولادی بنا به طراحی آن و متریال به کار رفته در جنس بدنه و تریم آن متفاوت می باشد.

 • شیر توپی چدنی
 • شیر توپی برنجی

شیر توپی برنجی یا شیر توپی گازی بیشترین کاربرد را در انشعاب گاز دارد و به طور وسیع در این صنعت کاربرد دارد. قیمت شیر توپی برنجی (گازی) بسته به برند آن و سایز مورد استفاده متغیر می باشد.

 • شیر توپی پلیمری

شیر توپی پلیمری کاربرد زیادی در صنایع آب و فاضلاب دارد. قیمت شیر توپی پلیمری بسیار به کیفیت مواد به کار رفته در آن بستگی دارد.

تفاوت شیر توپی (بال ولو) فولادی با شیر توپی (بال ولو) استیل چیست؟

در مدل های شیر توپی استنلس استیل تمامی اجزا ازجمله بدنه، دسته و توپی از جنس استنلس استیل هستند ولی ممکن است جنس اجزای داخلی و بدنه باهم متفاوت باشد. در شیر توپی استنلس استیل بازه تحمل دمایی در کلاس های مختلف یکسان و حدود400 درجه فارنهایت بوده و بازه تحمل فشار آن متناسب با افزایش کلاس کاری افزایش پیدا می کند.

تفاوت اصلی بین شیر توپی فولادی و شیر توپی استنلس استیل در متریال به کار رفته در جنس بدنه وکاربرد آنها می باشد. آلیاژ استنلس استیل شامل آهن به همراه مقادیری مختلفی از کربن، سیلیکون و منگنز و حداقل 10.5%کروم می باشد. کروم افزوده شده در سطح فلز لایه ای از اکسید را ایجاد کرده که مانع از هر گونه خوردگی می گردد و با افزایش مقدار کروم مقاومت در برابر خوردگی افزایش می یابد. همچنین برخی از گرید های استنلس استیل شامل عناصر نیکل و مولیبدن می‌باشند که خاصیت شکل پذیری و افزایش مقاومت بیشتر در برابر خوردگی را به آلیاژ می بخشند.

شیر توپی (بال ولو) دسته فلزی

بدنه شیر توپی دسته فلزی از جنس فلز نمی باشد و می توان آن را به عنوان جایگزین بسیار مناسبی برای شیر توپی فلزی انتخاب کرد. قیمت شیر توپی دسته فلزی مناسب و کیفیت بالایی دارد و همچنین این نوع از شیر توپی دارای فراوانی زیادی است.

شیر توپی (بال ولو) پلی اتیلن

ساختار شیر توپی گازی پلی اتیلن همانند بقیه شیر توپی های دیگر می باشد با این تفاوت که این محصول قابلیت دوطرف جوش دارد، به این معنا که در هر دو سر شیر یک مفتول فلزی وجود دارد که با گرم شدن مفتول ها به وسیله دستگاه جوش الکتروفیوژن لوله پلی اتیلن به شیر توپی جوش می خورد. وظیفه شیر توپی گازی پلی اتیلن off و on کردن گاز درون خط می باشد.

شیر توپی (بال ولو) برنجی یا شیر گازی

شیر توپی برنجی در ایران به شیر­های گازی معروف می باشند. ساختار آن ها بسیار ساده و کاربردهای فراوان آن­ها باعث شده تا بسیاری از کارخانه ­های دنیا به تولید شیر توپی برنجی بپردازند. شیر توپی برنجی درواقع در دسته شیرآلات ربع گرد قرار می گیرند. هدف اصلی آن­ها قطع و وصل جریان می باشد. در شیر گازی یک توپ در بدنه اصلی شیر و بر سر راه سیال قرار دارد که مسیر سیال را باز یا مسدود می کند.

شیر گازی عملکرد سریعی دارد و باز و بسته کردن آن­ بسیار راحت می باشد. شیر گازی به صورت یکپارچه ساخته شده و نیازی به تعمیر و نگه داری و یا روانکاری ندارند. قیمت ارزان آن­ها باعث شده که استفاده از شیر گازی در صنایع تاسیساتی بسیار رایج و پرکاربرد شود.

در انتخاب شیر توپی (بال ولو) و یا هر نوع شیر دیگر می توان شش پارامتر زیر را در نظر گرفت:

 1. مقدار دما و فشار
 2. تعداد مجراها Port
 3. سایز شیر
 4. جنس بدنه شیر
 5. نوع دو سر انتهای شیر
 6. ساختار داخلی آن

جنس سیت Seat در شیر توپی

مهم ترین و اصلی ترین متریال مورد استفاده جهت آب بندی در شیر توپی، تفلون (PTFE ) می باشد. این ماده ضریب اصطکاک بسیار پایینی داشته و قابلیت تحمل دمای بالا و همچنین خاصیت آب بندی بسیار مناسبی دارد. قابل ذکر است که هرچه جنس سیت شیر سخت تر می شود، قابلیت آن کاهش می یابد.

 

کاربرد شیر توپی در صنایع مختلف

 • سیستم های آب و فاضلاب
 • صنایع دریایی و کشتی سازی
 • صنایع شیمیایی
 • صنایع اطفا حریق
 • صنایع خودروساز
 • صنایع پلاستیک
 • صنایع نساجی
 • صنایع فلزی
 • صنایع دارویی

استانداردهای مورد استفاده در شیر توپی

استاندارد مجموعه‌ای از قوانین مکتوب است که دولت ها و سازمان های بین المللی برای ایجاد درک مشترک و متقابل تولیدات و به عنوان ابزاری برای تسهیل ارتباطات، اندازه‌گیری و تجارت به کار می‌رود. به طور خلاصه برخی از استاندارد های متداول برای طراحی شیرهای صنعتی و بال ولو به شرح ذیل می باشد

استاندارد API Spec 6D

 API Spec 6D مقررات طراحی، تولید، مونتاژ ، تست و ارائه اسناد شیر توپی، شیر دروازه‌ای، شیر یک‌طرفه و شیر سماوری را برای استفاده در خطوط لوله برای صنایع نفت و گاز طبیعی تعیین می‌کند.

استاندارد API 598

این استاندارد بازرسی، تست‌های تکمیلی و مقررات تست فشار برای نشیمن‌گاه‌های انعطاف‌پذیر، نشیمن‌گاه‌های فلزی و غیر فلزی (مثل سرامیک) برای انواع شیر دروازه‌ای، شیر بشقابی، شیر سماوری، شیر توپی، شیر یک طرفه و شیر پروانه‌ای را پوشش می‌دهد.

API 608 برای شیر توپی فلزی با کلاس های فشاری زیر اعمال می‌شود:

 • اندکانکشن‌های فلنجی در کلاس‌های فشاری 150,300,600
 • اندکانکشن‌های جوشی در کلاس‌های فشاری 150,300,600
 • اندکانکشن‌های سوکتی در کلاس‌های فشاری 150,300,600,800
 • اندکانکشن‌های رزوه‌ای در کلاس‌های فشاری 150,300,600,800

 

برندهایی جهت خرید شیر توپی (بال ولو)

در بازارهای بین المللی برندهای معتبری جهت تامین و خرید شیر توپی ارائه شده است. از معتبرترین برندها جهت خرید شیر توپی می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 • شیر توپی (بال ولو) کیتز- KITZ - ژاپن
 • شیر توپی (بال ولو) پارکر- PARKER - ایالات متحده آمریکا
 • شیر توپی (بال ولو) کمرون - CAMERON - ایالات متحده آمریکا
 • شیر توپی (بال ولو) PK Valve - کره جنوبی
 • شیر توپی (بال ولو) ولان - Velan
 • شیر توپی (بال ولو) والپرز - ایتالیا
 • شیر توپی (بال ولو) نیپون - ژاپن

خرید شیر توپی (بال ولو) کیتز (KITZ)

 

خرید شیر توپی (بال ولو) پارکر (PARKER)

شرکت پارکر-هانیفین، در اصل شرکت لوازم خانگی پارکر، که معمولاً فقط پارکر نامیده می شود، یک شرکت آمریکایی متخصص در فن آوری های حرکت و کنترل است. دفتر مرکزی این شرکت در میفیلد هایتس، اوهایو، در کلیولند بزرگ است. پارکر یکی از برجسته ترین تولید کنندگان تجهیزات هیدرولیک در جهان می باشد. دامنه تولید شیرآلات این شرکت در کاربردهای هیدرولیک، پنوماتیک، ابزار دقیق، تبرید و هوا فضا مورد استفاده قرار می گیرد که رنج مشخصات فنی گوناگونی را تحت پوشش قرار می دهد که از جمله می توان به شیر دستی، برقی یا پنوماتیک اشاره کرد. علاوه بر این در خصوص نصب آن نیز می توان به مدل های sub-based، in-line یا manifold اشاره کرد.

این شرکت در سال 1917 تاسیس شد و از 9 دسامبر 1964 در NYSE به صورت عمومی مورد معامله قرار گرفت. این شرکت یکی از بزرگترین شرکتهای جهان در زمینه فناوری های کنترل حرکت از جمله هوا فضا، کنترل آب و هوا، الکترومکانیک، فیلتراسیون، کنترل مایعات و گاز، هیدرولیک، پنوماتیک، کنترل فرآیند و آب بندی و محافظت است.

شرکت پارکر رنج وسیعی از شیر توپی تولید می کند که علاوه بر قیمت مناسب قابلیت اطمینان بالایی دارند.

خرید شیر توپی (بال ولو) کمرون (CAMERON)

خرید شیر توپی (بال ولو) PK-VALVE

خرید شیر توپی (بال ولو) ولان (Velan)

خرید شیر توپی (بال ولو) والپرز

خرید شیر توپی (بال ولو) نیپون

 

قیمت شیر توپی (بال ولو)

قیمت شیر توپی با توجه به مشخصات فنی آن رنج گسترده ای را شامل می شود. در وب سایت eBonak تلاش بر آن است تا قیمت شیر توپی از سازندگان و تامین کنندگان گوناگون استعلام گرفته شود و براساس مشخصات مورد درخواست بهترین قیمت برای شیر توپی به مشتریان پیشنهاد گردد. در جدول زیر برخی محصولاتی که به مشتریان قیمت ارائه شده است را مشاهده می نمایید.

Price- TomanSizeBrandTimeDescription
3,300,0003 " FLG Nippon1400/01/24BALL VALVE API608 FACE TO FACE 203MM CL 150 RF BODY A216WCB BALL 316
1,700,0002 " FLG Nippon1400/01/24BALL VALVE API608 FACE TO FACE 178MM CL 150 RF BODY A216WCB BALL 316
1,600,0002 " FLG Kitz1400/02/07BALL VALVE Class 150, Body Material: Carbon Steel, Ball Material: Stainless Steel
5,700,0002 " ThreadNippon1400/02/07BALL VALVE, 3 Pcs, Class 150, Body Material: Stainless Steel, Ball Material: Stainless Steel

خواهشمند است در شرایط فعلی و با توجه به نوسانات نرخ ارز جهت استعلام قیمت شیر توپی (بال ولو) با شماره های eBonak تماس حاصل نمایید. همچنین می توانید از طریق واتس آپ و ایمیل نیز با ما در تماس باشید.

قیمت شیر توپی (بال ولو) - خواهشمند است جهت استعلام قیمت با توجه به نوسانات بازار تماس بگیرید
ردیفشرحبرندسایزکلاسقیمت
1قیمت شیر توپی (بال ولو) کمرون کلاس 150 فلنجیکمرون - Cameron2-12 اینچ150تماس بگیرید
2قیمت شیر توپی (بال ولو) کمرون کلاس 300 فلنجیکمرون - Cameron2-16 اینچ300تماس بگیرید
3قیمت شیر توپی (بال ولو) کمرون کلاس 600 فلنجیکمرون - Cameron2-10 اینچ600تماس بگیرید
4قیمت شیر توپی (بال ولو) کیتز کلاس 150 فلنجیکیتز - Kitz2-12 اینچ150تماس بگیرید
5قیمت شیر توپی (بال ولو) کیتز کلاس 300 فلنجیکیتز - Kitz2-16 اینچ300تماس بگیرید
6قیمت شیر توپی (بال ولو) کیتز کلاس 600 فلنجیکیتز - Kitz2-10 اینچ600تماس بگیرید
7قیمت شیر توپی (بال ولو) پارکر کلاس 150 فلنجیپارکر - Parker2-12 اینچ150تماس بگیرید
8قیمت شیر توپی (بال ولو) پارکر کلاس 300 فلنجیپارکر - Parker2-16 اینچ300تماس بگیرید
9قیمت شیر توپی (بال ولو) پارکر کلاس 600 فلنجیپارکر - Parker2-10 اینچ600تماس بگیرید
10قیمت شیر توپی (بال ولو) PK Valve فلوتینگ بالPK Valve2-16 اینچ150-300-600-900-1500تماس بگیرید
11قیمت شیر توپی (بال ولو) PK Valve ترینیون بالPK Valve2-16 اینچ150-300-600-900-1500تماس بگیرید
12قیمت شیر توپی (بال ولو) ولانولان - Velan2-16 اینچ150-300-600-900-1500تماس بگیرید
13قیمت شیر توپی (بال ولو) والپرزوالپرز - Valpres2-16 اینچ150-300-600-900-1500تماس بگیرید
14قیمت شیر توپی (بال ولو) نیپوننیپون-150-300-600-900-1500تماس بگیرید

درصورت نیاز به قیمت انواع شیر توپی با کارشناسان eBonak تماس حاصل نمایید. برخی از انواع شیر توپی و تجهیزات مرتبط پرفروش به شرح ذیل می باشند:

 • قیمت شیر توپی استیل
 • قیمت شیر توپی فلنج دار
 • شیر بال ولو فلنجی
 • قیمت شیر توپی پلیمری
 • قیمت شیر توپی فولادی
 • قیمت شیر توپی پلیمری دسته فلزی
 • قیمت شیر توپی گازی
 • شیر توپی پلاستیکی
 • بال ولو ترنیو

منو