پمپ دیافراگم پمپ دیافراگم در بسیاری از صنایع به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می‌گیرند و می‌توانند در انواع بسیار زیادی از مایعات مورد استفاده قرار گیرند. پمپ دیافراگم در گروه پمپ
ادامه مطلب

پمپ دیافراگم

پمپ دیافراگم در بسیاری از صنایع به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می‌گیرند و می‌توانند در انواع بسیار زیادی از مایعات مورد استفاده قرار گیرند. پمپ دیافراگم در گروه پمپ "جابجایی مثبت" قرار دارند. پمپ دیافراگم می‌توانند مایعات با ویسکوزیته کم، متوسط یا زیاد و همچنین مایعات با ناخالصی های جامد زیاد را منتقل کنند. آنها همچنین می‌توانند بسیاری از مواد شیمیایی مانند اسیدها را پمپ کنند و دلیل آن قابلیت ساخت بدنه آن ها با انواع مختلف متریال می‌باشد.

پمپ دیافراگم Air-Operated

محبوب ترین نوع پمپ دیافراگم، پمپ دیافراگم هوا است. این پمپ از هوای فشرده به عنوان منبع تغذیه خود استفاده می‌کنند. آنها همچنین شامل دو محفظه با دیافراگم، شیر چک ورودی و شیر کنترل خروجی در هر محفظه هستند. هوای فشرده با استفاده از یک دریچه از محفظه ای به محفظه  دیگر منتقل می‌شود. این جابجایی مداوم هوا از یک محفظه به محفظه دیگر، مایعات را از یک محفظه و به داخل لوله های تخلیه منتقل می‌کند. در پمپ دیافراگم هوایی، مقداری لرزش وجود دارد. این لرزش ها در جریان را می‌توان با استفاده از میراگرهای ضربان دار در لوله های تخلیه تا حدودی کاهش داد.

منو