پمپ اسکرو پمپ‌ اسکرو از جمله پمپ‌های جابجایی مثبت بوده که مسیر عبور جریان از درون پمپ بصورت کاملا محوری می باشد. مایع به درون رزوه های اسکروها که بر روی یک یا چندین روتور قرار گر
ادامه مطلب

پمپ اسکرو

پمپ‌ اسکرو از جمله پمپ‌های جابجایی مثبت بوده که مسیر عبور جریان از درون پمپ بصورت کاملا محوری می باشد. مایع به درون رزوه های اسکروها که بر روی یک یا چندین روتور قرار گرفته، آورده شده واین مایع هنگامیکه اسکروها چرخیده وبا هم درگیر می شوند بصورت محوری جابجا می شود.
چون قطعات متحرک این پمپ‌ها دارای اینرسی نسبی کمی می‌باشند لذا این پمپ‌ها می‌توانند با سرعت بیشتری نسبت به سایر پمپ‌های دوار ورفت وبرگشتی به چرخش درایند. پمپ‌های اسکرو همانند سایر پمپ‌های جابجایی مثبت بصورت خودراه انداز(Self-priming) بوده ومشخصات و ویژگی‌های جریان تحویلی آن کاملا مستقل از فشار بوده ومایعی که قرار است پمپاژ گردد باید دارای ویسکوزیته کافی باشد.

انواع پمپ‌های اسکرو

پمپ‌های اسکرو معمولا به دو گروه تک محور(Single Rotor) و چند محور(Multiple Rotor) تقسیم بندی می‌شوند. آنها را همچنین می توان به دو گروه زیر نیز طبقه بندی کرد:

  1. دارای چرخ دنده زمانی
  2. فاقد چرخ دنده زمانی

منو