درایوها DC ادوات الکترونیک قدرتی هستند که به منظور راه­اندازی نرم، کنترل سرعت، گشتاور، جهت چرخش و در نتیجه توان تحویلی موتورهای الکتریکی DC بکار می روند.
ادامه مطلب

درایوها DC ادوات الکترونیک قدرتی هستند که به منظور راه­اندازی نرم، کنترل سرعت، گشتاور، جهت چرخش و در نتیجه توان تحویلی موتورهای الکتریکی DC بکار می روند.

منو